För dig som vill ta ett företagslån 2024

Är ditt företag inne i en expansiv fas och behöver ett tillskott av kapital? Eller behöver du investera i en ny maskin? Ja, då kan ett företagslån var ett bra alternativ. Det är ett snabbt och enkelt sätt att tillföra pengar och ger dig möjlighet snabba upp utvecklingstakten i ert bolag.

Innehållsförteckning för guiden:

Vart vänder jag mig om jag vill låna pengar?

Många vänder sig, utan att egentligen tänka, till sin ordinarie företagsbank när företaget behöver låna pengar. I vissa fall går det alldeles utmärkt, men man ska vara medveten om att det idag finns många andra alternativ att undersöka. Det finns en uppsjö av aktörer, utöver storbankerna, som erbjuder lån till små- och medelstora företag. Precis som när det gäller privatlån så kan du därför använda dig av smarta jämförelsetjänster. Med bara en enda ansökan och en enda kreditupplysning så kan du få låneerbjudande från flera olika aktörer på företagslånemarknaden. Så idag finns det egentligen ingen anledning att göra hela jobbet själv, eftersom dessa tjänster är helt kostnadsfria. Jämförelsesajterna som denna finansieras genom provision på förmedlade lån, så ingen kostnad faller på dig som använder tjänsten. Se vår topplista med jämförelsetjänster för företagslån.

Hur ansöker man?

Hur ansöker man?

Det allra enklaste sättet är att vända sig till en låneförmedlare (jämförelsetjänst) online. Du får fylla i en kort ansökan där du får uppge personnummer, vad pengarna ska användas till och vilken säkerhet du har för lånet (ofta personlig borgen). Sedan signerar du bara med Bank-ID så är processen igång. Förmedlingstjänsten kommer nu att ta en kreditupplysning på ditt företag. Denna enda kreditupplysning används sedan av samtliga långivare som de samarbetar med. Först och främst använder de den för att bedöma om du ska få ett lån eller inte, men också för att bedöma risknivån och därmed kunna fastställa vilken ränta och villkor de ska erbjuda dig. Efter något dygn kommer låneerbjudanden att börja komma in (om du uppfyller kravet) och du kan i lugn och ro välja vilken aktör du vill samarbeta med. När du har bestämt dig så signerar du lånehandlingarna med Bank-ID och inom någon enstaka dag så har du pengarna på företagets konto.

Varför kan ett företagslån behövas?

Det finns många olika anledningar till att ett företag behöver låna pengar. Brist på kapital är en av de vanligaste faktorerna som hindrar företag att växa, därför behöver nästan alla företag någon gång ta ett lån.

Likviditetstillskott

Kanske väntar ni på en större betalning på en order som ni har jobbat med länge. Då kan bolaget behöva ett likviditetstillskott för att klara skatteinbetalningar, löner, m.m. Det kan också vara så att man behöver låna pengar för att köpa in material som krävs för att kunna leverera ut en stor order. Intäkten kommer ju dock inte förrän ordern är levererad, vilket gör att ett lån kan lösa situationen.

Investering

En vanlig orsak till att ett företag lånar pengar att en större investering behöver genomföras. Det kan exempelvis handla om en ny maskin, ett nytt system eller liknande. Ibland är investeringen helt nödvändig för att företaget ska kunna fortsätta utvecklas och växa. Det kan också handla om en investering i marknadsföring, vilket bör leda till ökad försäljning och ökade intäkter framgent.

Växa

Det finns många olika sätt för ett företag att växa. Vissa vill växa långsamt och i maklig takt utveckla sitt bolag. Men ibland vill man göra en större satsning på tillväxt och då behövs det ofta ett tillskott av kapital. Kanske behöver man utöka produktionskapaciteten på grund av stor efterfrågan, eller så handlar det om ett förvärv av ett annat bolag eller om att anställa kunnig personal.

Överleva

I dåliga tider, som nu under coronapandemin, är det inte ovanligt att företag behöver fylla på i kassan för att kunna driva runt verksamheten. Vid problem som man bedömer är tillfälliga kan det vara bättre att låna pengar och låta verksamheten rulla på som vanligt, än att exempelvis börja säga upp personal. När vinden sen vänder slipper du krångliga rekryteringsprocesser och uppstart av verksamheter som har legat nere. När intäkterna väl kommer igång igen kan du betala tillbaka lånet i lagom takt.

Vem får ansöka om ett företagslån

Du måste så klart ha en ledande roll på ditt företag för att kunna ansöka om ett lån för företagets räkning. Du kan till exempel vara VD eller styrelseledamot. För att kunna tacka ja till ett låneerbjudande måste du vara registrerad firmatecknare och alltså ha rätt att teckna avtal för företagets räkning.

Hur mycket kan man låna?

Det finns egentligen inga gränser för hur mycket ett företag kan låna. Det finns bolag som har många miljarder i skulder. Men den typ av företagslån som du kan ansöka om via exempelvis Krea, där brukar maxbeloppet ligga på fem miljoner kronor.

Det är också smart att funderar på hur mycket du faktiskt bör låna. En bra tankemodell är att jämföra lånets kostnader med den ökade intäkt du kan få om din investering slår väl ut. Låt oss säga att du lånar 100 000 kr till en ny maskin. Maskinen ökar er produktionskapacitet med 20 procent och ger er därför ökade intäkter på X antal kronor. Då kan ni lätt räkna ut om lånet blir en bra affär på lång sikt.

Gör också en realistisk återbetalningsplan för ert lån och låt det bli en del av er budget.

Vilken ränta kan jag låna till?

Svaret är lika tråkigt som enkelt. Det beror på. Ränteprincipen fungerar precis likadant som när det gäller privatlån. Om kreditgivaren tycker att det känns riskabelt att låna ut pengar till ditt företag så kommer du att få en hög ränta, medan om er betalningsförmåga bedöms som mycket god så kommer ni att få ett bättre erbjudande.

Alla företag har ett kreditbetyg. Det finns några olika varianter, men det vanligaste är att låneföretagen använder sig av UC. Hos UC har alla företag en så kallad riskklass mellan 1 och 5 där fem är det högsta betyget. Betyget baserar sig på flera olika faktorer och är en sammanvägd helhetsbedömning av ditt företags betalningsförmåga. Givetvis är faktorer som betalningsanmärkningar och skuldsaldon hos kronofogden väldigt negativa för din riskklassbedömning, medan stabila vinster och omsättningar har en tydligt positiv effekt på i vilken riskklass ditt företag hamnar i.

Återbetalning

Alla lån måste betalas tillbaka till långivaren, inklusive ränta och avgifter. Ofta kan du själv välja återbetalningstid, men generellt sett så brukar återbetalningstiden vara kortare vid företagslån än för privatlån. Det finns nästan alltid ett starkare kassaflöde i ett företag, vilket skapar möjlighet till högre månadsbetalningar. Tänk alltid på att en längre återbetalningsperiod leder till en högre totalkostnad för ditt lån.

Om syftet med ditt lån bara är att få ett tillfälligt tillskott i kassan i väntan på att exempelvis en större kundbetalning ska komma in så är det viktigt att du förhand försäkrar dig om att ditt lån går att lösa i förtid. De allra flesta banker och kreditinstitut låter dig göra detta utan kostnad, men det finns också de som tar ut en avgift. Ett lån som betalas av i förtid innebär ju faktiskt förlorade ränteintäkter för långivaren. När du inte längre har behov av de lånade pengarna bör du lösa lånet så fort som möjligt, eftersom det är en kostnad för bolaget.

Förutom det rent matematiska att en lång löptid ger en högre totalkostnad, så finns det så klart fall där det är bättre med en lång återbetalningstid. Låt oss säga att du investerar i ny mer materialeffektiv produktionsutrustning som höjer din marginal på en produkt med fem procent. Det är inget “klipp” som snabbt ger dig stora vinster, men på lång sikt kommer du att öka din lönsamhet. Alltså vill du inte behöva betala tillbaka ditt lån på bara några månader. Leta då istället efter en långivare som erbjuder lite längre löptider på sina lån.

Den svenska lånemarknaden är relativt väl reglerad och bolagen står under ständig kontroll av olika myndigheter. Trots det så smyger det sig ibland in oseriösa aktörer som på olika vis försöker att locka dig till sig. Därför är det alltid bra att välja en aktör som har funnits på marknaden några år och som har ett gott rykte. Det kan till och med vara värt att betala några tiondels procentenheter högre ränta hos en välkänd långivare. I slutändan är det upp till dig som företagare att bestämma, men du bör vara alltid vara vaksam när det handlar om ditt företags ekonomi.

Fördelar med företagslån

Fördelar med företagslån

Fördelarna är ganska uppenbara. Du kan snabbt få tillgång till kapital för att genomföra nödvändiga åtgärder, anställningar, investeringar eller inköp. Processen är smidig och du kan precis som på privatlånesidan använda olika jämförelsetjänster för att få erbjudanden från många olika aktörer. Lånat kapital kan bli en genväg till framgång och en positiv hävstång i ditt företag.

Nackdelar med företagslån

Alla lån kommer ju med den lilla detaljen att de på sikt måste återbetalas. För ett friskt och välmående företag är detta givetvis inga konstigheter, men man måste alltid ta med i kalkylen att man drar på sig nya kostnader när man tar en företagslån. Som med alla typer av lån kan det leda till en väldigt jobbig situation om man av någon anledningen inte kan betala tillbaka. Vill det sig illa kan en långivare begära ditt bolag i konkurs.

Vilka risker finns?

Rätt använt är lån ett jättebra verktyg för dig som företagare. Men det finns alltid risker och du kommer aldrig ifrån att det innebär ökade löpande kostnader för ditt företag. Det finns också en risk att investeringen du lånar till inte slår så väl ut som du hade tänkt dig och då står du där med ett lån, men utan de ökade intäkter som du hade hoppats på och kanske till och med räknat med.

Om du har ett företag som hela tiden underpresterar och du inte klarar av att få snurr på verksamheten, så kanske det finns en anledning till det. Det kan låta hårt, men vissa företag är helt enkelt dåliga. Det kan bero på att affärsmodellen inte håller eller att det inte finns tillräcklig efterfrågan på företagets produkter. Det går givetvis att rada upp massor av anledningar till att ett företag inte är välmående. Men poängen är, precis som när det gäller din privatekonomi, så håller det inte att hela tiden bara låna mer pengar om det egna kassaflödet inte räcker till. Alla lån innebär en kostnad som ditt företag måste orka bära, och att stoppa pengar i ett svart hål är aldrig en bra idé. Då måste du istället hitta den verkliga orsaken till att ditt företag går dåligt och försöka åtgärda det. Ett företagslån kan hjälpa dig på vägen, men behovet av nya pengar kommer hela tiden att komma tillbaka om du inte identifierar och tar tag i grundproblemet.

En annan risk som man kanske inte tänker på så mycket i dagens ränteklimat är ränterisken. Även dina företagslån påverkas av marknadsräntan och trots att den väldigt länge varit låg så kan den plötsligt börja röra sig uppåt. Ofta går processen ganska sakta, men historien har visat att oväntade händelser i omvärlden faktiskt kan ge ganska snabba förändringar.

Om du har gått i personlig borgen för ett företagslån så finns stora risker för dig personligen om du är involverad i ett osunt företag. Beloppen kan vara ganska stora, och om ditt företag skulle gå i konkurs så står du själv kvar med alla skulder. Det kan, om det vill sig illa, vara något du får dras med i resten av ditt liv.

Ibland dyker det upp en möjlighet där du måste agera snabbt. Då kan det vara ett läge att ta ett företagslån och ha pengarna på kontot inom några få dagar. Men tänk på att när allt ska gå fort, så är det också lättare att begå misstag. Det finns alltid tid till lite eftertanke, så se till att inte kasta dig in i något som du får ångra senare. Har du en mentor eller någon erfaren företagare i din omgivning, så be gärna den om råd och diskussionsstöd.

Lån till nystartade företag

Lån till nystartade företag

Ett nystartat bolag har ofta behov av pengar. Det beror ofta på att intäktsströmmarna inte har kommit igång på allvar, samtidigt som man i uppstartsfasen brukar ha stora kostnader för lokaler, maskiner, marknadsföring och annat nödvändigt. Som tur är så går det att få lån även för nystartade företag, men banken eller kreditgivaren måste så klart se att det finns en betalningsförmåga. Du får också räkna med att du kanske inte får låna fullt som mycket som du hade önskat, och du kommer att få betala en högre ränta jämfört med etablerade, välmående företag.

Den som lånar ut pengar till ett nystartat företag vill gärna veta vad pengarna ska användas till och hur de lånade pengarna ska leda till intäkter i framtiden. Därför är det bra att ha en tydlig plan redan innan du vänder dig till potentiella långivare.

Det finns kreditgivare som har riktat in sig på att låna ut pengar till nystartade företag, samtidigt som det finns andra långivare som helt säger nej om ditt bolag är nystartat. De vill helt enkelt ha några års historik för att på så sätt minska sin egen risk.

Lån till aktiebolag / AB

Ett aktiebolag är en egen juridisk person vilket innebär att det är bolaget och inte du som privatperson som är återbetalningsskyldig för lånet (förutom i vissa specialfall). Detta innebär ofta att långivaren kräver ett personligt borgensåttagande, alltså någon som åtar sig att betala skulden om företaget hamnar på obestånd. Ofta är det så klart ägarna av bolaget som får ställa upp som borgenärer, men i teorin kan det även vara en anställd VD. I ett aktiebolag är alla kostnader som uppstår i samband med lånet (räntor och avgifter) avdragsgilla.

Lån till enskild firma

Du kan faktiskt ta ett företagslån även till din enskilda firma. Eftersom en enskild firma inte är någon juridisk person så tecknas lånet i ditt eget namn. Det innebär att du själv (som privatperson) har fullt betalningsansvar för lånet och kreditbedömningen som banken gör kommer att baseras på din privata ekonomi. En enskild firma är ju ett företag, precis som vilken annan bolagsform som helst, men med den viktiga skillnaden att det är mycket tätare sammankopplad med din egen privata ekonomi. Tänk på att du lika gärna kan ta ett privatlån till din enskilda firma, så kolla i vilken låneform du kan få det bästa erbjudandet.

Lån till handelsbolag

För ett handelsbolag gäller samma sak som i en enskild firma. Om företaget inte kan betala tillbaka hela den lånade summan så hamnar betalningsansvaret på bolagets ägare. En naturlig följd av detta är att det kommer att göras en kreditbedöming även av bolagets ägare när handelsbolaget ansöker om ett lån. Därför är det otroligt viktig att göra en egen kalkyl för hur företaget ska betala tillbaka lånet, eftersom det annars kan få ganska otrevliga följder för dig som individ.

Vanliga krav för att få ett företagslån

Först och främst så måste du så klart ha ett företag som är registrerat hos bolagsverket, är aktivt och har ett organisationsnummer. Det kan också vara så att du måste visa upp en affärsplan så att kreditgivaren kan göra en bedömning av din framtida betalningsförmåga.

Vissa långivare kommer också att kräva en personlig borgen, vilket innebär att du själv kommer att bli återbetalningsskyldig om företaget inte betalar sina skulder. Det är också ett sätt att visa kreditgivaren att du själv verkligen tror på företaget och du har för avsikt att betala tillbaka pengarna som de lånar ut till ditt företag. En personlig borgen behöver inte alltid motsvara hela det lånade beloppet, utan det kan vara exempelvis 20 eller 30 procent. Vissa långivare kräver också flera borgenärer om du lånar lite större summor. Kolla upp vad som gäller hos den långivare du vänder dig till.

Ett krav som återkommer hos flera, men inte alla, långivare är att ditt företag inte får vara helt nystartat. Ofta vill långivaren att det åtminstone ska finnas ett eller ett par bokslut registrerade hos bolagsverket, så de kan se att det finns intäkter i bolaget.

Lån utan säkerhet

Ett företagslån utan säkerhet har stora likheter med ett vanligt privatlån. Banken bryr sig inte så jättemycket om vad du ska använda pengarna till, men de vill gärna försäkra sig om att du har möjlighet att betala tillbaka. De kommer därför att göra en bedömning av företagets ekonomi och titta närmare på bolagets omsättning, resultat, o.s.v. de senaste åren. En stor del av bedömningen görs med automatiska modeller, men du kan också bli kontaktad av långivaren om de har kompletterande frågor eller vill veta mer om ditt företags aktuella situation.

När du tar ett företagslån “utan säkerhet” så kommer kreditgivaren nästan alltid kräva ett personligt borgensåtagande. Det innebär som du förstår att banken inte behöver någon säkerhet i själva bolaget, utan det bli du som privatperson som blir “säkerheten”. Kan inte företaget betala blir ju borgenären återbetalningsskyldig för lånet.

Företagslån med säkerhet

Om du lånar med säkerhet så kan det i det närmaste jämföras med ett bolån. Då finns det något fysiskt som backar upp lånet och som banken kan sälja för att få in pengar om du inte betalar det du är skyldig. Fastighetsbolag brukar till exempel belåna sina fastigheter för att på så vis få loss pengar till att köpa flera fastigheter. Om du lånar för att köpa in ett fordon eller en maskin kan det i regel också användas som säkerhet. Lån med säkerhet ger oftast en betydligt lägre ränta.

Att jämföra långivare

Att jämföra långivare

Du ska alltid konkurrensutsätta ett lån. Gå aldrig till första bästa och bara acceptera de villkor du får. Oavsett om du jämför själv eller använder dig av en jämförelsetjänst som du hittar här så är det viktigt att du jämför på rätt sätt. Du kan till exempel inte bara titta på den nominella räntan och låta det vara det enda kriteriet i din jämförelse. Först och främst så ska du titta på den effektiva räntan. Det är den “riktiga” räntan som inkluderar alla avgifter. Du bör också titta igenom vilka villkor som gäller för de olika lånen.

Det är viktigt att du hittar en långivare som erbjuder villkor som passar just dig. Tänk på att olika kreditgivare är bra på olika saker, så bara för att en aktör var bäst förra gången du lånade pengar, så är det inte otänkbart att någon annan har ett bättre erbjudande i dagsläget.

Generellt så gäller det att vara vaksam när det gäller kostnader. Ofta finns det en “startavgift” eller uppläggningsavgift på ditt företagslån som ibland motsvarar flera procent av lånesumman. Detta kan bli riktigt dyrt. Sen ska du också kasta ett öga på avi- och fakturaavgifter. Tar du ett litet lån så gör faktiskt dessa avgifter reell skillnad på din effektiva ränta. Om du behöver ta en företagsinteckning för att få ditt lån beviljat så finns det kostnader förknippat med det också. Det är alltså viktigt att skaffa sig hela bilden innan man kan bedöma vilket lån som verkligen är bäst.

När du jämför den effektiva räntan mellan olika långivare så är eventuella uppläggningsavgifter och aviavgifter inkluderade, vilket ger en mer rättvis jämförelse. Men det finns avgifter som inte syns där. Om du till exempel planerar att lösa ditt lån i förtid så kan det hos vissa aktörer kosta en hel del. Det kan förekomma både fasta avgifter och så kallad ränteskillnadsersättning. Då kanske det trots allt inte blev billigast att välja den aktör som för dagen hade den lägsta räntan.

De nya aktörerna

Förr i tiden var det bara bankerna som lånade ut pengar, men idag ser verkligheten helt annorlunda ut. Det har växt fram massor av aktörer som framför allt vänder sig till små och medelstora företag. Lånemarknaden till företag är en bransch i stark utveckling och stark tillväxt och givetvis gynnar detta dig som företagare. Ibland kan storbankerna upplevas som lite stelbenta och gammaldags, även om de gör sitt bästa för att ändra på den bilden. De nya aktörerna har helt enkelt tagit fasta på detta och gör allt för erbjuda låneprodukter som ska upplevas som enkla att förstå, vara enkla att använda och vara snabba och flexibla i sitt upplägg. Sverige är ett land som ligger långt framme i digitaliseringen vilket har varit en förutsättning för utvecklingen. Slimmade organisationer utan bankkontor där hela verksamheten sköts online är den främsta anledningen till att bankutmanarna har lyckats så bra. I Sverige är till exempel alla vana med att signera handlingar med Bank-ID, vilket så klart snabbar på processen jämfört med att skicka papper via posten.

Som en följd av ovanstående har även en helt ny bransch växt fram. Det handlar om de så kallade lånejämförelsesajterna som hjälper dig att välja bland alla dessa långivare.

Vanliga frågor om företagslån

Hur kan jag få svar så fort? Långivarna vet ju inget om mig och mitt företag?

Ett vanligt missförstånd är att man tror att det sitter en handläggare och gör en grundlig genomgång av varje låneansökan som kommer in. Så är det inte. Som du känner till så måste du som företagare skicka in din årsredovisning till bolagsverket varje år. Det innebär att alla uppgifter i den blir offentliga och tillgängliga för vem som helst att ta del av. Det gör att långivarna kan ha automatiska funktioner som kollar så att du uppfyller alla grundkrav som de ställer för att bevilja ett företagslån. Det sparar massor av tid för dem, och underlättar även för dig som sökande, eftersom du slipper skicka in alla dessa handlingar när du ansöker om ett företagslån.

Mitt företag har en betalningsanmärkning. Är det kört att få lån då?

Hur långt är ett snöre? Det är så väldigt många faktorer som styr hur mycket du får låna, så det är helt enkelt omöjligt att ge ett enkelt svar på. Gör först en bedömning av hur mycket du skulle behöva låna och ta sedan reda på om någon långivare är villiga att låna ut ett belopp i den storleksordningen.

Hur mycket får man låna?

Hur långt är ett snöre? Det är så väldigt många faktorer som styr hur mycket du får låna, så det är helt enkelt omöjligt att ge ett enkelt svar på. Gör först en bedömning av hur mycket du skulle behöva låna och ta sedan reda på om någon långivare är villiga att låna ut ett belopp i den storleksordningen.

Vad gör jag om min bank säger nej?

Banker är generellt ganska hårda i sin bedömning, så ett nej från någon av storbankerna behöver inte betyda att du inte kan låna pengar till ditt företag. Tänk dock på att det säkert fanns en god anledning till att de sa nej, så fundera gärna igenom företagets ekonomiska situation innan du går vidare med dina låneplaner. Vill du ändå låna är ett bra tips att börja med en ansökan hos någon av jämförelsetjänsterna på vår sida. Då får du snabbt en indikation på om långivarna är positivt inställda till dig och ditt företag.

Sammanfattning

Om det används på ett bra sätt så är ett företagslån ett bra redskap i din verktygslåda som företagare. Dels kan det rädda dig om du på något sätt har hamnat i knipa, men framför allt kan det ge dig stora möjligheter när du vill växla upp takten i din tillväxt. Lånade pengar gör att du kan ta investeringar tidigare och du behöver inte vänta till du kan finansiera det med ditt eget kapital.

Var noga med att alltid jämföra olika långivare så undviker du att betala mer än du behöver. Tänk på att alltid kolla om det finns avgifter i villkoren om du till exempel vill lösa ditt lån i förtid eller utöka ditt lån under löptiden.

Vilken ränta du får på ditt lån vet du inte säkert förrän du har skickat in din ansökan. Det är en mängd faktorer som påverkar, men enkelt förklarat så är det så att ju bättre ekonomisk ställning ditt företag har, desto lägre ränta kan kreditgivaren ge dig. Är ditt företag helt nystartat är risken högre för den som lånar ut pengar och din ränta blir således högre.

Ett lyckat företagslån blir en bra affär för dig och ditt bolag. Det skapar nämligen större intäkter för ditt bolag än vad lånet kostar. Företagslån är på det viset väldigt viktiga för samhället, eftersom de hjälper företag att växa och skapa fler arbetstillfällen.

Bästa låneförmedlare för företagslån i juli 2024

Genom att använda en låneförmedlare så jämför du många företaglån samtidigt och ökar din chans att få så bra villkor som möjligt. Låneförmedlerna nedanför är helt gratis att använda och fungerar för alla företagsformer och kräver inga säkerheter av företaget.


Låna upptill 5 000 000 kr
under 1 till 60 månader


Låna upptill 10 000 000 kr
under 3 till 36 månader


Låna upptill 2 000 000 kr
under 6 till 60 månader


Låna upptill 60 000 000 kr
under 1 till 60 månader